Τίτλος έργου
ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΡΑΧΜΗ ΙΙ - "Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω συντονισμένων πιλοτικών δράσεων για την εφαρμογή εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2006
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
LIFE-II, DG-ENV
13%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/01/2004
31/12/2006
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αποτελεί μία συλλογική πρωτοβουλία που υλοποιείται από ελληνικούς φορείς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ENVIRONMENT. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών καταλυμάτων, των βιομηχανιών / βιοτεχνιών τροφίμων και των παραγωγών αγροτικών προιόντων της Χαλκιδικής, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην
προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη του νομού.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

-Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Νομό Χαλκιδικής μέσω συντονισμένων πιλοτικών δράσεων.
-εφαρμογή εργαλείων της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων
-Μελέτη υδατικής διαχείρισης και διάθεσης οργανικών αποβλήτων
-Περιβαλλοντική αξιολόγηση (Environmental Benchmarking) σε επίπεδο ξενοδοχείων (EcoLabel), Αγροτικών Συνεταιρισμών(Agro II), και μεταποιητικών επιχειρήσεων (ISO14001)

Υπηρεσίες που παρείχαμε

-Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας / πύλης του έργου
-Σχεδιασμός της μεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Συγκριτικής Αξιολόγησης (Environmental Benchmarking)
-Ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείο Benchmarking

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου