Τίτλος έργου
Ανάπτυξη web GIS εφαρμογής με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Βεργίνας και άλλων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο Νομό Ημαθίας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2008
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
30/04/2008
30/05/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

"Ανάπτυξη web GIS εφαρμογής με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Βεργίνας και άλλων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο Νομό Ημαθίας'' το οποίο αποτελεί μέρος  του έργου «INFRACULTURE-MED, Infrastructures culturelles et environnementales, zones publiques et couloirs de réaménagement urbain et territorial» της Κ.Π. INTERREG III B MEDOCC

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Ανάπτυξη web GIS εφαρμογής

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου