Τίτλος έργου
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Βελτιστοποίησης Ελαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της Δακοκτονίας με ΣΓΠ στο Νομό Καβάλας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2008
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
48,62%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ DRAXIS IMC
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
02/11/2007
02/11/2008
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας στο Ν. Διαμέρισμα Καβάλας.

Στο πλαίσιο του Έργου αξιοποιήθηκε υπάρχον υλικό των Υπηρεσιών της Νομαρχίας (χάρτες, διαγράμματα, ψηφιακά δεδομένα κ.τ.λ) το οποίο συγκεντρώθηκε, ψηφιοποιήθηκε και ομογενοποιηθηκε με αποτέλεσμα να καταχωρηθεί πιο εύκολα στη βάση δεδομένων του υπό ανάπτυξη συστήματος.

Το παραδοτέο προϊόν αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που εστιάζει σε δύο βασικούς τομείς της περιοχής, την ποιότητα των υδάτων και την καταπολέμηση του δάκου στις ελαιοκαλλιέργειες. Παράλληλα εστιάζει και στον πολίτη, παρέχοντάς του πολύτιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

Το έργο περιελάμβανε:

 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού & Έτοιμου Λογισμικού
 • Προμήθεια Δεδομένων
 • Ανάπτυξη δεδομένων και στήσιμο ενός κεντρικού GIS συστήματος (ARC GIS)
 • Τηλεπικοινωνιακή Σύνδεση των 4 σταθμών μέτρησης ποιότητας υδάτων με το κεντρικό server στην Νομαρχία.
 • Δημιουργία ειδικού portal παρουσίασης των μετρήσεων και εφαρμογής τηλεμετάδοσης δεδομένων σε κεντρικό server
 • Ανάπτυξη φορητών (PDA) και σταθερών (PC) επικουρικών Εφαρμογών δακοκτονίας και καταγραφής γεωτρήσεων,
 • Εκπαίδευση προσωπικού Νομαρχίας
Υπηρεσίες που παρείχαμε

 

 • Προμήθεια GIS  Software
 • Συλλογή στοιχείων δακοκτονίας
 • Συμπλήρωση ΒΔ με στοιχεία Υπηρεσίας
 • Διενέργεια Γεωηλεκτρικών Διασκοπήσεων
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής καταγραφής περιβαλλοντικών μεγεθών
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής δασοκτονίας
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής διάχυσης πληροφορίας
 • Ανάπτυξη Εφαρμογής
 • Διαχείρισης ΒΔ
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες Συντήρησης
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου