Τίτλος έργου
Τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την παραλαβή του έργου "Μελέτη σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και ψηφιοποίησή του με γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (G.I.S.)"
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
31/10/2008
31/12/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την παραλαβή του έργου «Μελέτη σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και ψηφιοποίησή του με γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (G.I.S.)» 

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Υποστήριξη του Δήμου Βιστωνίδος για την τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την παραλαβή του έργου «Μελέτη Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και ψηφιοποίηση του με γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS)»

Σχετικά αρχεία