Τίτλος έργου
Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2003
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΥΠΕΧΩΔΕ
0.000%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/09/2003
30/09/2003
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλονίκη

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης

Σχετικά αρχεία