Τίτλος έργου
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
40,78%%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/10/2009
12/12/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Αναλυτικά το έργο περιελάμβανε Μελέτη Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Συστήματος, Ανάπτυξη Εφαρμογών GIS, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη χρήση των παραπάνω. Επιπρόσθετα, το έργο περιλάμβανε υπηρεσίες προβολής των αποτελεσμάτων του, εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προσφερόμενου λογισμικού κι εξοπλισμού.

Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν και  ενσωματώθηκαν στην πύλη του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων και Εξυπηρέτησης Πολιτών στα πλαίσια του έργου είναι :

1. Γεωγραφική Εφαρμογή Πολεοδομικών/χωροταξικών δεδομένων και παρακολούθησης Χρήσης Γης

2. Γεωγραφική Εφαρμογή Παροχής πληροφοριών πόλεως - Οδηγός Πόλης

3. Γεωγραφική Εφαρμογή Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

4. Γεωγραφική Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύων κοινού οφέλους

5. Γεωγραφική Εφαρμογή Οδικού δικτύου και κυκλοφοριακού φορτίου

6. Εφαρμογή Διαδικτυακής Γεωγραφικής Πύλης που δρα εισαγωγικά στις παραπάνω εφαρμογές

Υπηρεσίες που παρείχαμε
  • Μελέτη Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής του Συστήματος
  • Ανάπτυξη Εφαρμογών GIS
  • Εκπαίδευση
  • Πιλοτική Λειτουργία
  • Δράσεις Δημοσιότητας
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου