Τίτλος έργου
Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για την Περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Κοινωνία της Πληροφορίας
7,35 %%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Delcan International Limited – ΤΡΙΑΣ Α.Ε.,ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ: DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/07/2008
31/12/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το Σύστημα Πληροφόρησης Χρηστών της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα Σύστημα Ευφυών Μεταφορών (Intelligent Transport System) που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε πραγματικό χρόνο παρέχοντας ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας και προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης και διαχείρισης συμβάντων.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

Ανάπτυξη και Τεχνικοί έλεγχοι συστήματος χαρτογράφησης και web/mobile εφαρμογών για το έργο: Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για την Περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης (Development of Information System for Thessaloniki Ring Road Users)

  •   SYSTEM DESIGN REPORT
  •  "NETWORKS" INTERFACES
  •  INTERFACES WITH INFOMOBILITY PLATFORM
  •  LRS, NETWORK CODIFICATION
  • GIS PRESENTATION: THEMATIC MAPS
  • WEB AND MOBILE APPLICATIONS
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου