Τίτλος έργου
ΕΔΗΕ - "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
ΓΓΕΤ
22,48%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
07/01/2011
07/03/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το σύστημα υποστηρίζεται από μια επικαιροποιημένη κλιματολογική μελέτη της ηλιακής ενέργειας για περίοδο περίπου 10 ετών από το 2002. Τα προϊόντα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε ιστοσελίδες προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο. Το έργο συνδυάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετρήσεις της ηλιακής ενέργειας από ένα οργανωμένο δίκτυο σταθμών, με δορυφορικές εικόνες της νέφωσης, δορυφορικά δεδομένα των ατμοσφαιρικών αιωρημάτων και υπολογισμούς με μοντέλα, οδηγώντας στην παραγωγή χαρτών και γραφημάτων αποτύπωσης της ηλιακής ενέργειας πάνω από την Ελλάδα σε λεπτομερή χρονική και χωρική κλίμακα, καθώς στην καθημερινή ολιγοήμερη πρόγνωση των επιπέδων ηλιακής ενέργειας.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
To επιστημονικό και διαχειριστικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:
• Αναβάθμιση της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ηλιακής ενέργειας με χρήση δορυφορικών εικόνων.
• Αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο για την ηλιακή μέτρησης της ενέργειας.
• Ανάπτυξη εργαλείων πιστοποίησης για τις ηλιακές μετρήσεις και υπολογισμοί.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την λεπτομερή χαρτογράφηση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα.
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για την web-based παρουσίαση των τελικών προϊόντων.
Σχετικά αρχεία