Τίτλος έργου
CASSANDRA - "A multivariate platform for assessing the impact of strategic decisions in electrical power systems"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2012
0
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου