Τίτλος έργου
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα πλαίσια του έργου FORET MODEL
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2011
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
14/06/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Ο στόχος του προγράμματος MED είναι να δημιουργηθεί μια νέα μέθοδο συντονισμού των περιφερειακών πολιτικών που σχετίζονται με τα δάση και η βελτίωση της εδαφικής διακυβέρνησης με τη δημιουργία ενός «μεσογειακού μοντέλου» στα πρότυπα του Model Forest  και η απτή εφαρμογή της .

Υπηρεσίες που παρείχαμε

• Συναντήσεις και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με ενδιαφερόμενους για το Model Forest
• Ενέργειες δημοσιότητας και επαφές με ενδιαφερόμενους και ειδικούς στα πλαίσια του έργου
• Ανάπτυξη του μεθοδολογικού οδηγού για τη δημιουργία των πρότυπων δασών στη Μεσόγειο
• Τη σύνταξη του φακέλου της υποψηφιότητας Forest Model

Σχετικά αρχεία