Τίτλος έργου
NaTouR - "Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή με στόχο την προώθηση του οικοτουρισμού και την προστασία των οικοσυστημάτων"
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2012
0
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

 Το έργο προβλέπει μια σειρά από καινοτόμες δράσεις και τη δημιουργία μιας κοινής εταιρικής σχέσης για τη διατήρηση των φυσικών πόρων μέσω της προώθησης του οικοτουρισμού.

Η υλοποίηση του έργου θα ολοκληρωθεί σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη των φυσικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής και θα μετακινήσει τις στρατηγικές για την ανάπτυξη του οικοτουρισμού ένα βήμα προς τα εμπρός: στη δημιουργία ενός ενιαίου διασυνοριακού οικοτουριστικού προορισμού.

Το έργο θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις στρατηγικές μελέτες και έρευνες που αφορούν την προώθηση και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού στην περιοχή εξασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Το έργο είναι ιδιαίτερα καινοτόμο και χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους για την εξασφάλιση της συμμετοχής και της κινητοποίησης του κοινού. Μερικά από τα καινοτόμα εργαλεία που είναι μέρη του προγράμματος περιλαμβάνουν:

•           Την Διαδικτυακή Πύλη NaTouR με τεχνολογίες για την προώθηση της συμμετοχής του κοινού,

•           GIS εφαρμογές ενσωματωμένες στη δικτυακή πύλη και infokiosks,

•           Infokiosks για να ενισχύσουν την εμπειρία του επισκέπτη και να ικανοποιούνται τα αιτήματα των Οικοτουριστών

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία