Τίτλος έργου
QUALIBLADE - "Fast, quality assured and permanent repair of composite wind turbine blades without the need to dismantle the blades"
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το πρόγραμμα QUALIBLADE θα αναπτύξει μια λύση για την επιδιόρθωση πτερυγίων ανεμογεννητριών, χωρίς να απαιτείται η ανάγκη για αποσυναρμολόγηση των πτερυγίων. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το κόστος επισκευής και ο χρόνος μη λειτουργίας της ανεμογεννήτριας.

Αυτή η λύση θα επιτευχθεί μέσω ενός ολοκληρωμένου επιτόπου συστήματος για την αναγνώριση και τον εντοπισμό ζημιών, την επισκευή και τη διασφάλιση της ποιότητας της επισκευής. Το σύστημα θα μπορεί να λειτουργήσει με τη συμμετοχή δύο χρηστών, προστατευμένων από τα καιρικά φαινόμενα σε ειδική καμπίνα, απαλείφοντας έτσι τους κινδύνους από τη χρήση σκοινιών.

Η επισκευή περιλαμβάνει τα κάτωθι βήματα:

  1. Η προστατευτική καμπίνα κινείται από τη βάση της ανεμογεννήτριας στη τοποθεσία της υποπτευόμενης βλάβης, με τη χρήση ενός Ρομποτικού Αναρριχητή Ανεμογεννήτριας που αναπτύχθηκε σε παλαιότερο πρόγραμμα (ακρωνύμιο ConsEPT).
  2. Η φύση και τα όρια της καταστεμένης περιοχής εντοπίζονται επακριβώς με τη χρήση φωτογραφικών μηχανών υπερήχων και θερμογραφικών μηχανών.

Προετοιμασία επιφάνειας επισκευής. Ένα πλήρως αυτοματοποιημένο φορητό λέιζερ προγραμματίζεται με τις συντεταγμένες της κατεστραμμένης περιοχής και κόβει και επεξεργάζεται το υλικό που έχει υποστεί βλάβη..

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία