Τίτλος έργου
"Υπηρεσίες Συμβούλου – Τεχνική υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην επίβλεψη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων"
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2014
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
30%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
21/01/2014
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
• Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
• Υποστήριξη της υπηρεσίας στην επίβλεψη των διαδικασιών καταχώρησης και επεξεργασίας των δεδομένων παρακολούθησης (δεδομένα παρακολούθησης, βάσεις δεδομένων, δημιουργία ιστοσελίδας)
• Αξιολόγηση παραδοτέων και αποτελεσμάτων,
• Δράσεις σε σχέση με την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού / εκπαίδευση
Σχετικά αρχεία