Τίτλος έργου
Σύστημα Πλοήγησης και Ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
25/06/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση αναλυτικών χαρτών να κινηθούν αυτόνομα στην περιοχή και να έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση στη γλώσσα της αρεσκείας τους για κάθε ιστορικό χώρο, εκκλησιαστικό μνημείο, πλατεία, μνημείο και οποιοδήποτε άλλο αξιοθέατο για το οποίο επιθυμούν πληροφόρηση. Οι επισκέπτες θα μπορούν να κινούνται μεταξύ των διαφόρων σημείων και να "δημιουργούν" την προσωπική τους, μοναδική περιήγηση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
Οι φορητές συσκευές του συστήματος θα παραλαμβάνονται από τους επισκέπτες μέσω ειδικά διαμορφωμένων περιπτέρων που θα εγκατασταθούν σε διαφορετικά σημεία και θα στελεχώνονται από εκπαιδευμένους διαχειριστές/υπαλλήλους. Παράλληλα, στα παραπάνω περίπτερα προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμων σταθμών παρουσίασης πληροφοριών (information kiosks) με ενσωματωμένες οθόνες αφής για εύκολη και άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία που αφορά την περιοχή του Μετσόβου
Το έργο θα αναπτυχθεί στις παρακάτω φάσεις:
Φάση 0: Προγραμματισμός Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου
Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής
Φάση 2: Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού
Φάση 3: Ψηφιακή Καταγραφή Σημείων Ενδιαφέροντος Και Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού Ξενάγησης Σε Πολλαπλές Γλώσσες
Φάση 4: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Εφαρμογών Πλοήγησης και Ξενάγησης
Φάση 5: Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Και Παραμετροποίησης Γεωπολιτικού Υποβάθρου Πολλαπλών Επιπέδων Και Ψηφιακών Χαρτών
Φάση 6: Εκπαίδευση χρηστών
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία