Τίτλος έργου
Καινοτόμο Σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων μέσω Βελτιστοποίησης της Συλλογής Απορριμάτων και της Κατανάλωσης Καυσίμων στο Δήμο Σερρών
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
14,14%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/02/2013
13/06/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία