Τίτλος έργου
PIGWaves - “In-Line Service for Internal Inspection of Unpiggable Buried Oil Pipeleines Using Long Range Ultrasound Guided Waves in Fifty Metre Segments”
Κατηγορία
Ερευνητικά προγράμματα
Έτος
Πελάτης
2013
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
26,95%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
05/03/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το σύστημα PIGWaves αποτελείται από ένα ρομπότ που παρακολουθεί/ελέγχει τους αγωγούς που μεταφέρουν υγρά, κυρίως  πετρέλαιο. Το ρομπότ PIGWaves  "κολυμπά" μέσα στον αγωγό και κάθε 50 μέτρα επεκτείνει ένα ευέλικτο κολάρο ελέγχου (inspection tool) στην περιφέρεια του αγωγού διενεργόντας την επιθεώρηση.

THEME [SME-2012-1], Research for SMEs, Grant agreement no: 315232

Υπηρεσίες που παρείχαμε

DRAXIS επιβλέπει και συμβάλει:
- στον προσδιορισμό των απαιτήσεων του συστήματος και στην απόδοση των στόχων του.
- στον καθορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων των αγωγών παρακολούθησης
- στην εκτίμηση του συστήματος ελέγχου που αναπτύχθηκε και ενσωματώνει το σύστημα PIGWaves
- στην επικύρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και των δοκιμών πεδίου

Σχετικά αρχεία