Τίτλος έργου
Πιλοτικά έργα διευκόλυνσης της πρόσβασης στο κέντρο της Θέρμης και την παροχή πληροφόρησης για ζητήματα ποιότητας αέρα
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2012
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
28/06/2012
04/03/2013
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Υλοποιήθηκε ένα έργο για τη μέτρηση, καταγραφή και παρουσίαση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα όρια του Δήμου και ένα έργο ενημέρωσης κατοίκων και επισκεπτών για τις διαθέσιμες θέσεις σταθμεύσεως οι οποίες υπάρχουν στους Δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Επιπλέον εγκαταστάθηκαν διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης (interactive infokiosks), σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, προκειμένου οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής να μπορούν να χρησιμοποιήσουν, μέσω του διαδικτύου, τόσο τις εφαρμογές αυτές όσο και τις υπόλοιπες υπηρεσίες  θα αναπτυχθηκαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PEOPLE.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
ΦΑΣΗ Ι: Σχεδιασμός Συστήματος
ΦΑΣΗ ΙΙ: Ανάπτυξη Συστήματος
ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Εγκατάσταση & Πιλοτική Λειτουργία
ΦΑΣΗ ΙV: Εκπαίδευση χρηστών
Σχετικά αρχεία