Τίτλος έργου
Υπηρεσίες ειδικού επιστήμονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC SHARP «Sustainable Hydro Assessment and Groundwater Recharge Projects»
Κατηγορία
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
29/12/2010
31/12/2012
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών η DRAXIS A.E.  υποστηρίζει την ΠΔΜ στην υλοποίηση Πακέτου Εργασίας 3: «Ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε καλές πρακτικές». Αντικείμενο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας αποτελεί η ανταλλαγή καινοτόμων τεχνολογιών και βελτίωση της χάραξης πολιτικής σχετικά με τις πτυχές της διαχείρισης των υπόγειων υδάτων στο αποθεματικό και τη βελτίωση της ύδρευσης ποιότητας και της ποσότητας για τις μελλοντικές γενιές.

Σχετικά αρχεία