Τίτλος έργου
Εγκατάσταση WMS προγράμματος Georama
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2005
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
GEORAMA
5%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/12/2004
31/05/2005
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το πρόγραμμα GEORAMA περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης γεω-πλοήγησης που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις υπηρεσίες για τον τουρισμό βουνών και υπαίθρου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν ορειβάτες, οδοιπόρους, φυσιολάτρες, αθλητές, τουρίστες, καθώς και τον τοπικό πληθυσμό. Το σύστημα παρέχει λεπτομερείς χάρτες, πορείες και πληροφορίες για την ευρωπαϊκή ύπαιθρο, καθώς και μηχανές αναζήτησης και πληροφορίες για τις τοπικές συνθήκες. Η τεχνολογική βάση του συστήματος είναι τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα (GIS). Στόχος του συστήματος είναι η αξιοποίηση των δημόσιων ψηφιακών χάρτών, προκειμένου να προωθηθεί η τοπική ανάπτυξη των κοινοτήτων και βουνών της επαρχίας.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

- Εγκατάσταση ενός κεντρικού υπολογιστή διαχείρισης χωρικής πληροφορίας με το πρότυπο WMS

- Προετοιμασία των δεδομένων GIS για 2 διαφορετικά νομαρχιακά διαμερίσματα της Ελλάδας (Πήλιο και Κερκίνη)

- Προσαρμογή του WMS για διαδικτυακή εφαρμογή για την Ελλάδα

Σχετικά αρχεία