Τίτλος έργου
Συντήρηση Τηλεμετρικού Δικτύου Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
22/10/2010
30/04/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
 
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
1. Αντικάτασταση – βαθμονόμηση τεσσάρων πολυαισθητήρων απο (Πιέρια Κοιλάδα, Θάλαμος Διανομής Νέστου, Λακια Πρίνου Θάσου, Τ2 Νέστου).
2. Επανατοποθέτηση των τεσσάρων πολυαισθητήρων στις θέσεις Πιέρια Κοιλάδα, Θάλαμος Διανομής Νέστου, Λακια Πρίνου Θάσου, Τ2 Νέστου..
3. Συντήρηση των εφαρμογών του συστήματος και της βάσης δεδομένων

Σχετικά αρχεία