Τίτλος έργου
Αναβάθμιση της εφαρμοφής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και υποσυστήματος ασφαλείας του ΚΟΑΠ σε έκδοση 10 του ArcGIS
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2010
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
80%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS - NEMAG LTD (HRm Consultants)
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
12/11/2010
12/01/2011
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία