Τίτλος έργου
Ανάπτυξη δημόσιων σημείων πρόσβασης και υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Βέροιας
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
10,50%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
02/11/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

-Υποσύστημα Διαδραστικών Χαρτών
-Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Υποσυστήματος Διαδραστικών Χαρτών
-Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Υποσυστήματος Ανακοινώσεων – Γενικών πληροφοριών Νομού – Οδηγός Πόλης
-Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Σχετικά αρχεία