Τίτλος έργου
Προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
34,17%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
08/10/2009
28/11/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
 
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Μελέτη Εφαρμογής
Ανάπτυξη εφαρμογών
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης
Εκπαίδευση προσωπικού
Σχετικά αρχεία