Τίτλος έργου
Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Πύλης Δήμου Θεσσαλονίκης
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2005
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
Δ. Θεσσαλονίκης
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
01/01/2003
31/12/2005
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Το έργο αφορά την περιβαλλοντική πύλη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτή η εφαρμογή είναι η επίσημη περιοχή για τις πληροφορίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τους πολίτες. Τα στοιχεία από τους σταθμούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης αναλύονται και παρουσιάζονται δυναμικά με  μορφή πινάκων, γραφημάτων και χαρτών.

Υπηρεσίες που παρείχαμε

- Ανάπτυξη της διαδικτυακής εφαρμογής

- Ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων για την ανάλυση και την παρουσίαση στατιστικών στοιχείων

- Ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων για τις μετρήσεις στοιχείων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο δήμο Θεσσαλονίκης

- Διαδικτυακοί χάρτες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Σχετικά αρχεία
Eπίσημη ιστοσελίδα του έργου