Τίτλος έργου
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Βιστωνίδος
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
07/10/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Υποσύστημα ηλεκτρονικών καταλόγων
Υποσύστημα Διαδραστικών Χαρτών
Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
Σχετικά αρχεία