Τίτλος έργου
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις επιταχυνσιογράφων στα πλαίσια του προγράμματος NERIES
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
10/06/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
«Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις επιταχυνσιογράφων 
στα πλαίσια του προγράμματος NERIES (Activity Number: JRA4)”, του έργου με τίτλο «Network of Research Infrastructures 
for European  Seismology» με ακρωνύμιο (NERIES)  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΙΤΣΑΚ). Το έργο χρηματοδοτείται από το NERIES, I3, FP6 της Ευρωπαικής Επιτροπής. 
Ανάδοχος: DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε.

Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφορικού Συστήματος και Διαδικτυακής Εφαρμογής 
για την αποθήκευση, διαχείριση και παρουσίαση (μέσω του παγκόσμιου ιστού) πληροφοριών σχετικών με τις 
θέσεις σταθμών επιταχυνσιογράφων στον ευρύτερο Ευρωπαικό χώρο. 
website: http://quake.itsak.gr/NE5_monographs/
Σχετικά αρχεία