Τίτλος έργου
Απογραφή και απεικόνιση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) των πηγών ρύπανσης στην κοιλάδα της Εορδαία
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
16/06/2009
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε

Απογραφή και απεικόνιση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) των πηγών ρύπανσης στην κοιλάδα της Εορδαία

Σχετικά αρχεία