Τίτλος έργου
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας γεωγραφικής προβολής «e-kozani»
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
100%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας γεωγραφικής προβολής των πολιτιστικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.
(http://old.draxis.gr/projects/e-kozani/
Σχετικά αρχεία