Τίτλος έργου
Εγκατάσταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου και Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2009
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
15,34%
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ελλάδα
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου
Υπηρεσίες που παρείχαμε
Το  έργο περιλάμβανε προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού, δημιουργία εφαρμογών πληροφόρησης – ενημέρωσης (αξιοποιώντας γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών), υπηρεσίες εκπαίδευσης , πιλοτική λειτουργία και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας και δράσεις δημοσιότητας που στόχο είχαν να επικοινωνήσουν το έργο σε όλους τους ωφελούμενους. 
Πέρα από τις συνοδευτικές και υποστηρικτικές δράσεις και φυσικά τον εξοπλισμό που αποτελεί και το «μέσο» διάθεσης των πληροφοριών, η πλατφόρμα προβολής και επικοινωνίας ενσωματώνει τρία (3) υποσυστήματα:
Εφαρμογή WEB GIS: η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την χωρική παρουσίαση μέσα από εύχρηστους και εύκολα αντιληπτούς θεματικούς χάρτες που καλύπτουν το πολιτιστικό και τουριστικό απόθεμα της περιοχής.
Εφαρμογή Δρομολόγησης: Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει σχεδιασμένη στο χάρτη την προτεινόμενη από το σύστημα βέλτιστη διαδρομή αφού ορίσει τα σημεία εκκίνησης και προορισμού.
Εφαρμογή Πλοήγησης: η εφαρμογή αυτή προσφέρει ένα πρακτικό και λειτουργικό περιβάλλον περιήγησης και χωρικής πλοήγησης στο χρήστη, καθώς και τη δυνατότητα πολυγλωσσικού περιβάλλοντος
Σχετικά αρχεία