Τίτλος έργου
BLACK SEA: "Εξειδικευμένες υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, εφαρμογής υδραυλικών μοντέλων, επεξεργασίας σεναρίων εφαρμογής και προμήθειας ειδικού εξοπλισμού"
Κατηγορία
Περιβαλλοντική Πληροφορική
Έτος
Πελάτης
2014
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ενεργό
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η μοντελοποίηση των ακτών και της ευρύτερης περιοχής, η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και η συλλογή δεδομένων για αυτή και η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού. Αναλυτικά το αντικείμενο του έργου αφορά:

  • Μοντελοποίηση ακτών και ευρύτερης περιοχής
  • Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων και συλλογής δεδομένων
  • Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού
  • Ανάπτυξη διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Θερμαϊκού

Το παρόν έργο εντάσσεται στο έργο με τίτλο: Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους - Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution - ICME” (Application Reference: 2.2.1.73358.298) και ακρωνύμιο ICME, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης (συντονιστής), σε συνεργασία με το Τεχνικό Πανεπιστήμιο KTU, Karadeniz Technical University από την Τραπεζούντα (Trabozan) της Τουρκίας, το Πανεπιστήμιο Yerevan State University of Architecture and Construction της Αρμενίας και το φορέα “Science and Energetics” από το Tsibilisi της Γεωργίας (εταίρους).

Αντικείμενο - κύριος στόχος του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των κύριων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Τραπεζούντας (Trabozan) της Τουρκίας και του Poti της Γεωργίας, καθώς και τα ποτάμια και τις φερτές ύλες στην Τυφλίδα (Tbilisi) της Γεωργίας, και στο Ερεβάν (Yerevan) της Αρμενίας, ώστε να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης ικανά να επιλύσουν τα τοπικά προβλήματα και να χρησιμοποιήσουν τοπικά δεδομένα πεδίου στην δημιουργία περιφερειακής υπηρεσίας πληροφόρησης.

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία