Τίτλος έργου
Υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του έργου RECLAIM - LIFE12 ENV/GR/000427
Κατηγορία
Έτος
Πελάτης
2014
Χρηματοδότηση από
Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
-
Ανάδοχος
Συνεργάτες
Χώρα/Χώρες
DRAXIS
Ημ/νία Έναρξης
Ημ/νία Λήξης
Κατάσταση
Αποδεικτικό Ολοκλήρωσης
Ολοκληρωμένο
-
Αναλυτική περιγραφή έργου

 

H DRAXIS ανέλαβε, ως υπεργολάβος της ENVECO, την υλοποίηση της διαδικτυακής εφαρμογής χωρικής αποτύπωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του έργου: RECLAIM - LIFE12 ENV/GR/000427 το οποίο υλοποιείται από την ENVECO - HELACTOR - Δήμος Πολυγύρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων έργων LIFE+

Η εφαρμογή παρέχει ένα διαδραστικό χαρτογραφικό περιβάλλον το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αντλήσουν εύκολα και γρήγορα πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο του έργου.

 

Υπηρεσίες που παρείχαμε
Σχετικά αρχεία