Έργα γεωπληροφορικής

2007
Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Πάρου

Το έργο αφορά την προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Πάρου.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Προμήθεια βάσης δεδομένων της νήσου Πάρου (γεωγραφικών –δορυφορικών) σε λογισμικό GIS

Το έργο αφορά την προμήθεια και ανάπτυξη βάσης δεδομένων της νήσου Πάρου (γεωγραφικών -δορυφορικών) σε λογισμικό GIS

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής Πολεοδομικού Αποθέματος Ερμούπολης

Προβολή αξιόλογου πολεοδομικού αποθέματος  και πολιτιστικού-τουριστικού ενδιαφέροντος

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

2006
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Περιβάλλοντος στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για το περιβαλλοντικό τμήμα του Λιγνιτικού Κέντρου της Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ.

Πελάτης: ENVECO Α.Ε.

Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Σύρου

Το έργο αφορά την Προμήθεια ψηφιακού ορθοφωτοχάρτη της νήσου Σύρου

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

2005
Εγκατάσταση WMS προγράμματος Georama

Το έργο αφορά το  πρόγραμμα GEORAMA το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης γεω-πλοήγησης που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις υπηρεσίες για τον τουρισμό βουνών και υπαίθρου.

Πελάτης: SPORTNEWS

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα