Έργα γεωπληροφορικής

2014
Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου

Ο στόπός του έργου «Εκτίμηση και χαρτογραφική απεικόνιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον Ελλαδικό χώρο», είναι η δημιουργία συστήματος χαρτογραφικής αποτύπωσης της ρύπανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 96/62/ΕΕ για την «Εκτίμηση και τη Διαχείρηση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος», καθώς και των θυγατρικών της οδηγιών σχετικά με τις οριακές τιμές επιμέρους ρύπων:
99/30/ΕΚ (Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων και Μολύβδου) 00/69/ΕΚ (Βενζολίου και Μονοξείδιου του Άνθρακα) 02/3/ΕΚ (Όζοντος)

Πελάτης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Υ.Π.Ε.Κ.Α.)

Συνεργάτες: HPC PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΑΞΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2013
AGROCLIMA - "Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα - Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής"

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα AGROCLIMA διερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα (π.χ. δέλτα ποταμών), τα οποία αποτελούν τα πιο παραγωγικά, αλλά παράλληλα και τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδα

Συνεργάτες: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας , Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων , METRICA Α.Ε., Ελλάδα , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα