Έργα γεωπληροφορικής

2011 2010
Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών σε περιβάλλον ArcGis και Ανάπτυξη Υποσυστήματος Ασφαλείας

Το έργο αφορά  στην ανάπτυξη εφαρμογής γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών σε περιβάλλον ArcGis και ανάπτυξη υποσυστήματος ασφαλείας

Πελάτης: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΚΟΑΠ)

Συντήρηση Τηλεμετρικού Δικτύου Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΓΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»
1. Αντικάτασταση – βαθμονόμηση τεσσάρων πολυαισθητήρων απο (Πιέρια Κοιλάδα, Θάλαμος Διανομής Νέστου, Λακια Πρίνου Θάσου, Τ2 Νέστου).
2. Επανατοποθέτηση των τεσσάρων πολυαισθητήρων στις θέσεις Πιέρια Κοιλάδα, Θάλαμος Διανομής Νέστου, Λακια Πρίνου Θάσου, Τ2 Νέστου..
3. Συντήρηση των εφαρμογών του συστήματος και της βάσης δεδομένων

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ

Δημιουργία των ψηφιακών υποβάθρων του υπό υλοποίηση ΕΣΥΔΑΚ (Κέντρο Διαχείρισης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας)

Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια του έργου "Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης". 

Το Ευφυές Σύστημα διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ενοποιημένη προσπάθεια των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική κινητικότητα, την κυκλοφορία και το περιβάλλον.
Στόχος του είναι μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει, αφενός να βοηθήσει τον πολίτη να μετακινηθεί ευκολότερα αποφεύγοντας τις συμφορημένες κυκλοφοριακά περιοχές, αφετέρου να διαμορφώσει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πελάτης: Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)

2009
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας γεωγραφικής προβολής «e-kozani»

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την προβολή των πολιτιστικών, τουριστικών και περιβαλλοντικών δεδομένων της Ν.Α. Κοζάνης.

Πελάτης: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα