Έργα γεωπληροφορικής

2009
Τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την παραλαβή του έργου "Μελέτη σχεδίων οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης και ψηφιοποίησή του με γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (G.I.S.)"

Υποστήριξη του Δήμου Βιστωνίδος για την τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και την παραλαβή του έργου «Μελέτη Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και ψηφιοποίηση του με γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS)»

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος και εφαρμογών πληροφοριακού συστήματoς διαχείρισης Εθνικού Δικτύου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Tο έργο αφορά την Ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση του εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πελάτης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΕΣΕ) ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΚΜ)

Συνεργάτες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα Δήμου Λαμιέων

Το έργο αφορά την εγκατάσταση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος που θα έχει σκοπό να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου για την αναβάθμιση της  ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών που σχετίζονται με γεωπληροφορικά δεδομένα, του Δήμου Λαμιέων προς τους Δημότες του.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Συνεργάτες: ΓΝΩΣΙΣ COMPUTERS
Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για την Περιοχή της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

Αποτελεί μέρος του υποέργου 1: «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ».

 Του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο 2.4.)

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνεργάτες: Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.)
Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων Κάρλας

Η μελέτη για το Σύστημα διαχείρισης νερών, εδαφών και οικοσυστημάτων Κάρλας εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας, όπως έχει ενταχθεί στο Μέτρο 8.2 του ΕΠΠΕΡ Περιβάλλον 2000 - 2006. Το σύστημα διαχείρισης νερών αποτελείται αφενός από βάσεις δεδομένων και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης με την υποστήριξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος κι αφετέρου από αναλυτικά πλαίσια προτάσεων διαχείρισης (σενάρια). 

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνεργάτες: ENVECO Α.Ε. , ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤ.,ΤΑΚΑΒΑΚΟΓΛΟΥ Β., ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΗΛ.
Technical Assistance for Airborne, Satellite and Ground Based Measurements during THERMOPOLIS Campaign

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009 στοχεύει σε μια σε βάθος μελέτη του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας της Αθήνας. Η ερευνητική εκστρατεία συνδυάζει τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων βάση γεωγραφικών συντεταγμένων από υπερ-φασματικά όργανα, που συλλέγουν δεδομένα από αέρος (με πτήσεις αεροσκαφών), δεδομένα από δορυφόρους και μετρήσεις από όργανα στο έδαφος (από σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς και κινητούς σταθμούς). 

Πελάτης: European Space Agency (ESA)

Συνεργάτες: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ(ΕΜΠ) , Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών , INTΑ , University of Valencia , Airphotographic

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα