Έργα γεωπληροφορικής

2009
Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικής πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακού περιεχομένου για το Δήμο Αισωνίας

Στόχος του συγκεκριμένου έργου ήταν η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες, στους επισκέπτες και στις επιχειρήσεις  του Δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Συνεργάτες: AMCO ABEE
Προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, του πολιτισμού και της επιχειρηματικότητας στο Νομό Χαλκιδικής

Σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες του Νομού σχετικές με θέματα Τουρισμού, Πολιτισμού αλλά και Επιχειρηματικότητας και η ολοκλήρωση τους σε μια σύγχρονη διαδικτυακή Θεματική Πύλη (Portal), με τη χρήση ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων

Πελάτης: Ν.Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Συνεργάτες: INFO - TRIP Α.Ε.
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμού στο Δήμο Βιστωνίδος

Ο στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η εγκατάσταση ενός συνόλου υποδομών και καινοτόμων υπηρεσιών που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες και τους επισκέπτες του Δήμου να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων του διαδικτύου καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού παροχής πληροφοριών σχετικά με την περιοχή.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ

Συνεργάτες: DOTSOFT , DATA CONCEPT A.E.
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής άντλησης πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις επιταχυνσιογράφων στα πλαίσια του προγράμματος NERIES

Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση Πληροφορικού Συστήματος και Διαδικτυακής Εφαρμογής για την αποθήκευση, διαχείριση και παρουσίαση (μέσω του παγκόσμιου ιστού) πληροφοριών σχετικών με τις θέσεις σταθμών επιταχυνσιογράφων στον ευρύτερο Ευρωπαικό χώρο.
website: http://quake.itsak.gr/NE5_monographs/

Πελάτης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΙΤΣΑΚ)

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού κέντρου Βέροιας

Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Βέροιας του Δήμου Βέροιας της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την ονομασία "Έξυπνος Οικισμός Κέντρου Βέροιας"», Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ανάδοχος: Ericsson Hellas AE (DRAXIS υπεργολάβος της IMC Α.Ε., υπεργολάβου της Ericsson Hellas AE).

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συνεργάτες: Ericsson Hellas AE

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα