Έργα γεωπληροφορικής

2009
Απογραφή και απεικόνιση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) των πηγών ρύπανσης στην κοιλάδα της Εορδαία

"Απογραφή και απεικόνιση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) των πηγών ρύπανσης στην κοιλάδα της Εορδαία" στα πλαίσια και για τις ανάγκες υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο "Ολοκληρωμένη αποτίμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Δήμο Δημητρίου Υψηλάντη από υφιστάμενες και μελλοντικές πηγές ρύπανσης"

Πελάτης: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγκατάσταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου και Υπηρεσίες Προστιθέμενης αξίας ηλεκτρονικού τουρισμού στη ΝΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και αξιολόγηση προηγμένων υπηρεσιών, πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών που θα παρέχονται σύμφωνα με την τοποθεσία των χρηστών (location-based) πάνω από τα ασύρματα δίκτυα πρόσβασης (hotspots) που θα εγκατασταθούν στο νομό Ροδόπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αναπτύχθηκαν υπηρεσίες καινοτόμου χαρακτήρα που στοχεύουν στην αναβάθμιση του τουριστικού-πολιτισμικού προϊόντος της  ΝΑ Ροδόπης.

Πελάτης: Ν.Α. Ροδόπης

Συνεργάτες: DOTSOFT , INFO - TRIP Α.Ε.
2008
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πυρήνα και των σχετικών εφαρμογών στον κόμβο διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη λογισμικού, η δοκιμαστική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.

Πελάτης: Ι.ΜΕΤ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας Νερού και Βελτιστοποίησης Ελαιοκαλλιεργειών με έλεγχο της Δακοκτονίας με ΣΓΠ στο Νομό Καβάλας

Στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης και επεξεργασίας χωρικής πληροφορίας, απαραίτητου για τον σχεδιασμό πολιτικών και γενικότερα την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με χωρικά δεδομένα στο Ν. Διαμέρισμα Καβάλας.

Πελάτης: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανάπτυξη web GIS εφαρμογής με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Βεργίνας και άλλων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο Νομό Ημαθίας

Το έργο αφορά την  ανάπτυξη της εφαρμογής  web GIS  με σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών μνημείων της Βεργίνας και άλλων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο Νομό Ημαθίας

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης Υδάτινων Όγκων του Νομού Κιλκίς με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Σύστημα  παρακολούθησης  υδάτινων όγκων του Νόμού Κιλκίς, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της προστασίας του περιβάλλοντος και τη δημιουργία Συγκοινωνιακής Πύλης στο Ν. Κιλκίς για την εξυπηρέτηση πολιτών

Πελάτης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

Συνεργάτες: EUROPROPOSAL Α.Ε.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα