Έργα γεωπληροφορικής

2005
Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Πύλης Δήμου Θεσσαλονίκης

Το έργο αφορά την περιβαλλοντική πύλη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πελάτης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης

Το έργο αφορά την προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση τενολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης σε όλες τις βιομηχανίες που υπόκεινται στην Οδηγία SEVESO ΙΙ.

Πελάτης: ΥΠΕΧΩΔΕ

Συνεργάτες: SPEC Α.Ε. , ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Ερευνητικά έργα