Ερευνητικά έργα

2013
AGROCLIMA - "Διαχείριση υδατικών πόρων σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα - Προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής"

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα AGROCLIMA διερευνά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε γεωργικά παράκτια περιβάλλοντα (π.χ. δέλτα ποταμών), τα οποία αποτελούν τα πιο παραγωγικά, αλλά παράλληλα και τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Πελάτης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Ελλάδα

Συνεργάτες: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας , Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων , METRICA Α.Ε., Ελλάδα , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
GREEN VINEYARD - "Περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της αμπελουργίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας". Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ/ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2013

Το έργο GREEN VINEYARD αναπτύσσει μία καινοτόμο προσέγγιση, η οποία ενσωματώνει τεχνολογίες Γεωργίας Ακριβείας και πρακτικές Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγρού στην αμπελουργία, με σκοπό να προστατέψει τις φυσικές πηγές και να εξασφαλίσει ένα κερδοφόρο μέλλον για την παραγωγή σταφυλιού και οίνου.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: Εργαστήριο Αμπελουργίας, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. , Εργαστήριο Ολοκληρωμένης και Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης , AgroSpeCom Ltd , Κτήμα Παυλίδης Α.Ε. , ΤΕΛΕΣΤΩ ΕΠΕ
PIGWaves - “In-Line Service for Internal Inspection of Unpiggable Buried Oil Pipeleines Using Long Range Ultrasound Guided Waves in Fifty Metre Segments”

Το έργο PigWaves εξετάζει την ανάπτυξη εργαλείων ελέγχου για την επιθεώρηση (NDT) των "τυφλών" unpiggable αγωγών, ενώ την ίδια στιγμή αντικαθιστά τις υπάρχουσες μεθόδους ελέγχου για piggable αγωγούς.

Πελάτης: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

"CHORUS Συστάδα για την Πράσινη Ενέργεια", στο πλαίσιο της Δράσης: "Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας"

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου μοντελοποίησης και προσομοίωσης της ανθρώπινης παρουσίας σε κτίρια για τη βελτίωση της ανάλυσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Τα κτίρια (και κυρίως τα κτίρια εμπορικών χρήσεων) αποτελούν ενεργοβόρα συστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, περιλαμβάνοντας εγκαταστάσεις με μεγάλες ενεργειακές απαιτήσεις και, το κυριότερο, με ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα τη γενική κατανάλωση ενέργειας.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

2012
CASSANDRA - "A multivariate platform for assessing the impact of strategic decisions in electrical power systems"

Το πρόγραμμα Cassandra στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη ρεαλιστική μοντελοποίηση της αγοράς ενέργειας, περιλαμβάνοντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το πρόγραμμα Cassandra δε θα παρέχει άλλο ένα εργαλείο οπτικοποίησης αποτελεσμάτων. Αντί αυτού, θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν πραγματικά σενάρια που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία συστημάτων και τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε διαφορετικά επίπεδα, από το βασικό επίπεδο (του απλού καταναλωτή), έως τα μεγαλύτερα επίπεδα (επίπεδο πόλης). 

ENORASIS - "ENvironmental Optimization of IRrigAtion Management with the Combined uSe and Integration of High PrecisIon Satellite Data, Advanced Modeling, Process Control and Business Innovation"

Σκοπός του προγράμματος ENORASIS είναι η ανάπτυξη ενός έξυπνου, ολοκληρωμένου Συστήματος Λήψεως Αποφάσεων για την περιβαλλοντικά βέλτιστη και συνεπώς βιώσιμη  διαχείριση της άρδευσης από τους αγρότες και τους οργανισμούς διαχείρισης ύδατος.

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα γεωπληροφορικής