Ερευνητικά έργα

2011
ΕΔΗΕ - "Ελληνικό Δίκτυο Ηλιακής Ενέργειας"

Αντικείμενο του έργου ήταν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του διαθέσιμου ηλιακού δυναμικού στην Ελλάδα με μετρήσεις από επίγειους σταθμούς, εκτιμήσεις από δορυφορικές εικόνες και δεδομένα, και την παροχή προγνώσεων σε ορίζοντα 3 ημερών. 

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , ALTEC A.E. , ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσίες συμβούλου στα πλαίσια του έργου EU-WATER: Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών και η εφαρμογή καινοτόμων επεμβάσεων στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε γεωργικές περιοχές, έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που εξασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξή των αγροτικών περιοχών, όπως προβλέπεται και από την νομοθεσία της ΕΕ. Κύριος στόχος είναι να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της κατανάλωσης και της ρύπανσης των υδάτινων πόρων που προκαλούν οι εντατικές καλλιέργειες σε αγροτικές περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου η γεωργία είναι ο πιο σημαντικός κλάδος τόσο για τη χρήση φυσικών πόρων όσο και για την προσφορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

Πελάτης: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2010
ΓΝΩΡΑΣΗ - "Ανάπτυξη ροών συνδυασμού γνώσης και αλγορίθμων επεξεργασίας σε εφαρμογές οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων τηλεπισκόπησης"

Στοχεύοντας στην τυποποίηση και συστηματοποίηση της εξαγωγής και ερμηνείας της πληροφορίας από εικόνες τηλεπισκόπησης, το έργο ΓΝΩΡΑΣΗ στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, που θα παρέχει στον εξειδικευμένο χρήστη την δυνατότητα να επιλέγει τους κατάλληλους αλγορίθμους ανάλυσης εικόνας και να ορίζει την αντίστοιχη γνώση που διέπει το εκάστοτε πρόβλημα, ώστε να επιτυγχάνεται η δυναμική δημιουργία του κατάλληλου συστήματος ανάλυσης ανά εφαρμογή. 

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: Ι.Π.ΤΗΛ. - Ε.Κ.Ε.Τ.Α. , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ , ALTEC A.E.
2009
Technical Assistance for Airborne, Satellite and Ground Based Measurements during THERMOPOLIS Campaign

Το ερευνητικό πρόγραμμα ΘΕΡΜΟΠΟΛΙΣ 2009 στοχεύει σε μια σε βάθος μελέτη του φαινομένου της Αστικής Θερμικής Νησίδας της Αθήνας. Η ερευνητική εκστρατεία συνδυάζει τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων βάση γεωγραφικών συντεταγμένων από υπερ-φασματικά όργανα, που συλλέγουν δεδομένα από αέρος (με πτήσεις αεροσκαφών), δεδομένα από δορυφόρους και μετρήσεις από όργανα στο έδαφος (από σταθερούς μετεωρολογικούς σταθμούς και κινητούς σταθμούς). 

Πελάτης: European Space Agency (ESA)

Συνεργάτες: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ(ΕΜΠ) , Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών , INTΑ , University of Valencia , Airphotographic
2007
Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών μελετών ENIASS (Environmental Impact Assessment Studies Computer System)

ENIASS - Environmental Impact Assessment Studies Computer System (ΠΑΒΕΤ – 2005, 05ΠΑΒ75): Πρόκειται για ένα βοηθητικό εργαλείο διαχείρισης και άντλησης περιβαλλοντικών πληροφοριών που αποσκοπεί στην συστηματικοποίηση της εκπόνησης των περιβαλλοντικών μελετών.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: ΛΔΚ Σύμβουλοι Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων
2006
UV-NET - Ανάπτυξη Εθνικού Δικτύου Μέτρησης της Υπεριώδους Ακτινοβολίας

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου μέτρησης της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό για όλη την Ελληνική επικράτεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία τόσο για τη διενέργεια των μετρήσεων, όσο και για την διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου παρουσίαζονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο: www.uvnet.gr  όπου σε καθημερινή βάση παρουσιάζονται μετρήσεις και προγνώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Πελάτης: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

Συνεργάτες: GEO INFO - ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ , ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/

Έργα γεωπληροφορικής