Περιβαλλοντική πληροφορική

Η DRAXIS έχει καθιερωθεί ως πρωτοπόρος στο χώρο του προσαρμοσμένου περιβαλλοντικού λογισμικού. Ο τομέας της περιβαλλοντικής τεχνολογίας και πληροφορικής είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος εξαιτίας των αυξημένων αναγκών για χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων  τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα του περιβάλλοντος. Η εταιρία καινοτομεί με την ανάπτυξη:

  • Περιβαλλοντικών Συστημάτων Λήψης Αποφάσεων
  • Περιβαλλοντικών μοντέλων προσομοίωσης (διασποράς αερίων ρύπων, θορύβου ακτινοβολίας, επικινδυνότητας κλπ)
  • Περιβαλλοντικών βάσεων δεδομένων
  • Ολοκληρωμένων επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων
  • Διαδικτυακών εφαρμογών παρακολούθησης περιβαλλοντικών μετρήσεων, ενημέρωσης και επιβολής εκτάκτων μέτρων προειδοποίησης (alerts)

Περιβαλλοντική πληροφορική Περιβαλλοντική πληροφορική Περιβαλλοντική πληροφορική Περιβαλλοντική πληροφορική Περιβαλλοντική πληροφορική Περιβαλλοντική πληροφορική


Δείτε τα έργα περιβαλλοντικής πληροφορικής

Live dealer blackjack https://livedealercasino.online/blackjack/